Paul Ferrini boeken

Inspiratie voor de spirituele reis - Ideale leesmateriaal voor Hoogsensitieve Personen

Paul Ferrini is de schrijver van de wereldwijde bestseller “Liefde zonder voorwaarden”. Hij schreef meer dan 40 inspirerende boeken  voor de spirituele reis. Zijn werk is vertaald in legio talen en hij heeft een internationale reputatie als leraar van de liefde.

Paul's baanbrekende werken integreren de inzichten van psychologie en spiritualiteit en bieden een nieuw paradigma voor de benadering van persoonlijke genezing, groei en transformatie.

Liefhebben zonder voorwaarden - Paul Ferrini

Samenvatting

'Dit boek geeft een heldere leidraad om vanuit het Christusbewustzijn te komen tot 'onvoorwaardelijke liefde'. Vanuit het bewustzijn van de lezer richt Jezus zich tot hem/haar, en laat zien dat wij onze medemens (broeders en zusters) onvoorwaardelijk kunnen liefhebben, als we eerst onszelf onvoorwaardelijke liefde kunnen geven. Wij lijden allen aan een op angst gebaseerd gevoel tekort te schieten, niets waard te zijn, en een groot schuldgevoel. En hoe we onszelf zien, wordt weerspiegeld in de medemens. In die hoedanigheid komt de interactie met onze broeders en zusters van pas om ons te laten zien dat er bij onszelf nog werk aan de winkel is, niet om hen de schuld te geven van onze problemen, zoals we graag doen. Ferrini confronteert de lezer met zichzelf op liefdevolle en inspirerende wijze, waarbij hij hem/haar aanspoort om tot het Christusbewustzijn van onvoorwaardelijke liefde te komen.' (Bibliotheekrecensie, Sandra Tideman-van Nispen.) 'Je neemt het regelmatig op om er stukken uit te lezen, die je telkens weer tot nadenken stemmen. Direct toepasbaar in je dagelijkse leven!' 'Ik weet zeker dat ik dit boek zelf nog cadeau zal doen aan een dierbaar persoon.' 'Een interessant boek voor wie moeite heeft zichzelf te accepteren. Het helpt met het verkrijgen van een positieve kijk op jezelf, je leven, en de mensen om je heen.' 'Dit boek heeft mij enorm geïnspireerd en het liefst zou ik het iedereen die ik ken onder de neus willen duwen. Het is zo mooi en er zijn echt puzzelstukjes op zijn plaats gevallen. Een aanrader!' Lezersreacties op Bol.com

Liefhebben zonder voorwaarden Paul Ferrini - Boek meteen bestellen

Recensie(s)


Dit boek geeft een heldere leidraad om vanuit het christusbewustzijn te komen tot 'onvoorwaardelijke liefde'. Vanuit het bewustzijn van de lezer richt Jezus zich tot hem/haar, en laat zien dat wij onze medemens (broeders en zusters) onvoorwaardelijk kunnen liefhebben, als we eerst onszelf onvoorwaardelijke liefde kunnen geven. Wij lijden allen aan een op angst gebaseerd gevoel tekort te schieten, niets waard te zijn, en een groot schuldgevoel. En hoe we onszelf zien, wordt weerspiegeld in de medemens. In die hoedanigheid komt de interactie met onze broeders en zusters van pas om ons te laten zien dat er bij onszelf nog werk aan de winkel is, niet om hen de schuld te geven van onze problemen, zoals we graag doen. Ferrini confronteert de lezer met zichzelf op liefdevolle en inspirerende wijze, waarbij hij hem/haar aanspoort om tot het christusbewustzijn van onvoorwaardelijke liefde te komen. Hierbij betuigt hij zijn respect aan andere tradities door te stellen dat het christusbewustzijn ook het Boeddhabewustzijn, Krishnabewustzijn, Brahmanbewustzijn, Heilige Geest of anderszins genoemd kan worden, al naar gelang de persoonlijke voorkeur.

Redactie

Ik ben de poort - Paul Ferrini

Samenvatting

Auteur: Paul Ferrini

 • Nederlands
 • AnkhHermes, Uitgeverij
 • januari 2014
Ik ben de poort - Paul Ferrini - Boek meteen bestellen

In Ik ben de Poort horen we in liefdevolle en poëtische taal de stem van Jezus opnieuw doorklinken. Hij richt zich direct tot ons, sprekend over praktische zaken voor elke dag zoals werk en levensonderhoud, relaties, gemeenschapszin, vergeving en wonderen. Zo levert Ferrini ons een gids vol met kostbare juweeltjes van praktische spiritualiteit. Als je dit boek hebt gelezen, besef je dat de leringen van Jezus nog springlevend zijn. Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Wanneer je de moed hebt de muur van je angst te naderen, verandert die in een poort. Ga die poort door. Ik wacht op je aan de andere kant.

Recensie(s)


Verzameling teksten van een Amerikaanse spiritueel leider, waarin Christus sprekend opgevoerd wordt. Kenmerken: Christus is een vriend, goddelijke Essentie, die in ieder mens leeft als pre-existente gedachte. Goede communicatie met hem verruimt het eigen bewustzijn. Uiteindelijk gaat het om de verlossing van de Essentie uit het lichaam: sterven is geboren worden. Ferrini is een bekend New Age-gids die zijn opvattingen via audiotapes, websites en boeken verspreidt. Dit is het vijfde boek van hem dat in het Nederlands vertaald wordt. Het schrijven vanuit het perspectief van Christus moet zijn woorden extra gezag geven. In veel van deze woorden zijn stijl en toon van de gnostische evangelien te herkennen, die op gespannen voet staan met Christus zoals die in de bijbelse evangelien beschreven wordt. Verder zijn moderne psychologische inzichten verwerkt in de woorden van 'Christus'. Verantwoording voor de gekozen stijl ontbreekt. Deze uitgave is stevig gebonden en oogt klassiek. Geschikt als meditatieboek voor New Agers, religieuze antroposofen en anderen.

Redactie
 

Terug naar onschuld - Paul Ferrini

Samenvatting

Auteur: Paul Ferrini

 • Nederlands
 • 136 pagina's
 • AnkhHermes, Uitgeverij
 • november 2001
Terug naar onschuld - Paul Ferrini - Boek meteen bestellen

Terug naar onschuld
Reflecties van het Christusbewustzijn
In dit vierde boek in de serie Reflecties van het Christusbewustzijn staat de volgende boodschap centraal: 'In het paradijs, de tuin van onschuld, werd aan al onze behoeften voldaan. We waren de geliefden van God. Maar geluk was niet genoeg voor ons. We wilden de vrijheid om ons eigen leven te kunnen leiden. Net als Prometheus moesten we de goden het vuur ontfutselen. We hadden geen keuze. We moesten gévers van liefde worden, niet alleen ontvángers van liefde.
Iedereen weet hoe het verder ging. We werden uit het paradijs gezet en voelden voor het eerst schaamte, jaloezie, woede, gemis. We ervoeren vreugde en verdriet. We moesten hard werken om te overleven. We moesten fouten maken om ervan te leren. Eerst probeerden we anderen hiervan de schuld te geven. Via eindeloze ketens van aanval en verdediging vielen we dieper en dieper, totdat ik aan het kruis genageld werd. Dat was het punt van ommekeer. Van toen af aan moesten we leren verantwoording te dragen voor onze ervaringen. We moesten de Waarheid niet alleen leren, maar we moesten de Waarheid worden.
Nu we terugkeren naar het paradijs, zijn we anders dan we vertrokken. We keren terug in nederigheid en met gevoel voor wat iedereen nodig heeft. We keren terug, niet alleen als geschapenen, maar ook als medescheppers, niet alleen als mensenzonen, maar ook als zonen van God.'

Recensie(s)


De auteur is een spiritueel therapeut, die geinspireerd is door 'Een cursus in wonderen'. In deze cursus wordt geleerd dat de mens vervreemd is van zijn eigen oorsprong en derhalve moet terugkeren naar zijn bron, zijn wezenlijke bestemming. Anders gezegd: de mens moet het Christusbewustzijn in zichzelf vinden en daarin groeien. In de serie 'Reflecties van het Christusbewustzijn' heeft de auteur nu dit nieuwe (vierde) boek gepubliceerd. Het is uiteraard niet identiek met de vorige drie ('Liefhebben zonder voorwaarden', 'Stilte van het hart', 'Het wonder van liefde'), maar is wel een variatie op hetzelfde thema. Op andere wijze en met andere voorbeelden wordt het gedachtegoed van de cursus op niet al te ingewikkelde wijze aangeboden en toegelicht. Als spiritueel therapeut geeft hij de lezer vele wenken en adviezen ten einde de weg te kunnen gaan. Nuttig voor wie in de cursus gelooft en daarmee wil werken. Voor wie daar niet in gelooft, zal het weinig belang hebben.

Dr. R. Kranenborg
 

Stappen naar een goede relatie - Paul Ferrini

Samenvatting

STAPPEN NAAR EEN GOEDE RELATIE

In het verleden werden relaties voor het leven aangegaan, die koste wat kost moesten blijven bestaan. Vaak kenden de partners elkaar niet eens of nauwelijks, voordat zij gingen trouwen. Tegenwoordig zien we het andere uiterste: veel mensen verbreken liever hun relatie dan dat ze enkele belangrijke compromissen moeten sluiten om de relatie in stand te houden. De vreugde en de problematiek van relaties blijven ieder mens, waaronder ook de vele psychologen en relatietherapeuten, boeien. Wie echter inzicht verwerft rond de zeven spirituele wetten van relaties kan zich heel wat leed besparen. Deze zeven wetten zijn: betrokkenheid, gezamelijkheid, groei, communicatie, spiegeling, verantwoordelijkheid en vergeving. Ferrini legt helder en overtuigend uit hoe deze wetten van invloed zijn op onze relaties. De drie delen van het boek gaan respectievelijk over alleen zijn, het hebben van een relatie en ten slotte het veranderen of (liefdevol) afsluiten van een bestaande relatie. Mensen die bereid zijn de volle verantwoording voor hun helingproces te dragen en vergevingsgezind zijn, zullen zich aangesproken voelen door Ferrini´s benadering van de relatieproblematiek. Zij leren dan onder meer in te zien hoe partners kunnen communiceren zonder daarbij bevooroordeeld te zijn of elkaar verwijten te maken, en hoe zij elkaar de ruimte kunnen geven om t eblijven groeien.

Recensie(s)


Dit boek gaat over zeven spirituele wetten, die garant staan voor een spirituele groei en transformatie in relaties. De relatie wordt gezien als een geboorte van een nieuwe entiteit. Dat betekent dat iemand van een 'ik'-context naar een 'wij'-context gaat, zonder zich te moeten opofferen. In een relatie zoek je naar authenticiteit, te midden van het compromis, naar begrip te midden van het verdriet. In de relatie komen onze diepste angsten omhoog, maar bij de geliefde voelen wij ons veilig om die angsten te integreren. Daarom zijn toewijding en betrokkenheid zo belangrijk. Er staan behartenswaardige zaken in dit boek, maar algemeen geldend verpakt in een 'spiritueel' jasje. Die spirituele wetten zijn: betrokkenheid, gezamenlijkheid, groei, communicatie, elkaar een spiegel voorhouden, verantwoordelijkheid, vergeving. Bijzonder is vooral het accent, dat gelegd wordt op veranderingen en de eindigheid van relaties en dat vergeving een nieuw begin kan inhouden. Doch, geen enkele relatie bestaat eeuwig. Het onderwerp wordt echter te beknopt behandeld, het boek blijft daardoor jammer genoeg oppervlakkig. De auteur publiceerde eerder 'Liefhebben zonder voorwaarden' (1998)*.

Redactie
 

De sleutels tot het paradijs - Paul Ferrini

Samenvatting

Er zijn edele waarheden die ons kunnen bijstaan bij het navigeren op de soms woelige zee van het leven, zoals 'volg je hart' en 'blijf in het moment'. Alles begint bij liefde en respect voor jezelf. Alleen dan kun je van anderen houden en hen respecteren, en wordt een creatief en bevredigend leven mogelijk. 'De sleutels tot het paradijs' is een praktisch boek met vele oefeningen die je aansporen de genoemde waarheden actief te gebruiken. Zodra je deze waarheden werkelijk toepast in je leven, zul je merken dat alles om je heen verandert. De Amerikaanse spiritueel leraar Paul Ferrini heeft meer dan veertig boeken geschreven over liefde, genezing en vergeving. Zijn conferenties, retraites en gespreksgroepen hebben reeds duizenden mensen geholpen.

De sleutels tot het paradijs Paul Ferrini - Boek meteen bestellen

Vind je soulmate - Paul Ferrini

Samenvatting

Auteur: Paul Ferrini

 • Nederlands
 • AnkhHermes, Uitgeverij
 • september 2011
Vind je soulmate - Paul Ferrini - Boek meteen bestellen

De boeken van Paul Ferrini zijn erg belangrijk geweest in mijn leven. Ik lees ze zoals ik de bijbel bestudeer – Elisabeth Kübler-Ross

Iedere nieuwe vriend(in) bereidt ons voor op de ontmoeting met de Ware, leert ons een les en is een geschenk waardoor we onszelf beter leren kennen. Iedere nieuwe relatie draagt zijn of haar steentje bij aan je groei. Onze partner daagt ons uit om authentiek en met gevoel in het leven te staan en de lessen die we leren te gebruiken in ons dagelijkse doen en laten. Door onze angsten onder ogen te zien, krijgen we meer zelfvertrouwen en kunnen we veel meer bereiken. Langzaam opent ons hart zich en leren we om op alle niveaus de intimiteit toe te laten. We worden gelukkiger en zelfverzekerder en in plaats van de ene verhouding na de andere, krijgen we een echte relatie.

Leer van je voorgaande relaties en vind je soulmate

Vind je soulmate - Paul Ferrini - Boek meteen bestellen

Lichtpunten - Paul Ferrini

Samenvatting

Auteur: Paul Ferrini

 • Nederlands
 • 121 pagina's
 • AnkhHermes, Uitgeverij
 • mei 2002
Lichtpunten - Paul Ferrini - Boek meteen bestellen

Nergens is geen slechte plek! Je komt er terecht als je niet langer het Nu uit de weg blijft gaan. Je komt er terecht als je beseft dat jij de enige bent die jouw reis maakt. Jíj bent het onderwerp. Nee, niet iets wat buiten jezelf ligt. Jíj bent het onderwerp: jóuw gedachten, jóuw gevoelens, jóuw woorden en jóuw daden. Als je bereid bent ze onder ogen te, zien, dan zul je de weg naar vrede gaan. De weg naar Nergens is de weg naar je eigen hart. Hij leidt je door al je angsten, door alles waarmee je jezelf voor de gek houdt. Het is geen ontsnappingstocht, maar
een reis door je pijn heen om een einde te maken aan de pijn van afgescheidenheid.

Recensie(s)


Mensen zijn onderweg, het doel is 'ergens'; laat dat 'ergens' voor wat het is en ga naar 'nergens'. De weg naar 'nergens', dat is de weg naar je eigen hart: God die niet de God van de godsdiensten is. In negen delen verkent de auteur die weg. Elk deel wordt voorafgegaan door een kleine bijpassende zwartwitfoto. Het boek leest als een recept voor het vinden van de weg, waarin moderne psychologische inzichten, New Age-overtuiging en religieuze metaforen zijn verwerkt. De toon is die van een preek waarin de auteur zich telkens rechtstreeks tot de lezer richt en hem/haar allerlei adviezen geeft. Geschikt voor mensen die hun bewustzijn willen verkennen aan de hand van New Age-inzichten, zowel in persoonlijk gebruik als in groepswerk. De auteur is een Amerikaans spiritueel leider die lezingen en workshops geeft.

Drs. J. Wilts
 

Het Evangelie Van Liefde - Paul Ferrini

Samenvatting

Auteur: Paul Ferrini

 • Nederlands
 • 125 pagina's
 • AnkhHermes, Uitgeverij
 • oktober 2007
Het Evangelie Van Liefde - Paul Ferrini - Boek meteen bestellen

Paul Ferrini
Het evangelie van liefde

Er bestaan veel misverstanden over de leer van Jezus. De Jezus uit het evangelie is slechts een vage afspiegeling van zijn leer en van zijn passie, van de man die hij werkelijk geweest is.
Tegenwoordig verblijft Jezus in geestelijke sferen. Hij is geen jood en geen christen, maar een levende tegenwoordigheid met een stimulerende leer die de beperkingen van tijd, plaats en geschiedenis overstijgt. Stel je denkwereld open en luister met je hart. Laat deze leer haar werk doen in je leven, dan merk je vanzelf of je er iets aan hebt of niet.
We leven in een wereld die behoefte heeft aan gepassioneerde voortrekkers, mensen die getuigen voor de waarheid. En dit is het moment waarop we stuk voor stuk moeten gaan staan voor datgene wat we hier op aarde kwamen doen.

Stel je denkwereld open, luister met je hart en laat het evangelie van de liefde zijn werk doen in je leven.

PAUL FERRINI is een belangrijke leraar van de nieuwe tijd. Eerder verschenen: Liefhebben zonder voorwaarden (5e), Stilte van het hart (3e), Stappen naar een goede relatie (3e), Ik ben de poort (4e), De levende Christus (2e), Verboden vruchten, Wijsheid voor iedere dag, Volmaakt in het nu, etc. - www.paulferrini.com

Recensie(s)


Als de informatie van Jezus zoals die in de bijbel staat weergegeven met alleen liefde als thema wordt gelezen, verandert de leer van de christelijke godsdienst. Uiteraard kan deze benadering ook tot een andere manier van leven leiden. De auteur verklaart de misverstanden binnen het christendom vanuit de optiek dat Jezus een jood was die de christelijke godsdienst wilde vernieuwen en moderniseren. Deze informatie is daarom universeel en kan volledig worden geintegreerd binnen verschillende stromingen. Deze visie zou kunnen leiden tot een nieuwe spirituele gemeenschap waarbij iedereen aansluiting kan vinden. Dit boek is het vierde in de reeks over liefde en sluit aan bij de andere reeks van dezelfde auteur over het christusbewustzijn. Zijn doel met deze boeken is onder meer het mobiliseren van mensen die liefde als manier van geloven en leven ook in praktische zin willen uitdragen. Een prettig en helder boek voor iedereen.

F. van Soelen
 

Heel je leven - Paul Ferrini

Samenvatting

Auteur: Paul Ferrini

 • Nederlands
 • 144 pagina's
 • AnkhHermes, Uitgeverij
 • februari 2013
Heel je leven - Paul Ferrini - Boek meteen bestellen

Heel je leven komt voort uit Paul Ferrini's The Real Happiness workshop en intensives. Paul laat zien hoe je van binnenuit weer van jezelf kunt leren houden. Voor veel mensen is het moeilijk om het verleden achter zich te laten en 'oude wonden' of trauma's te helen. Je hebt hulp, structuur en mensen nodig die een constante steun bieden in deze tijd van persoonlijke transformatie. Verander van binnenuit en waardeer jezelf, ga weer van jezelf houden en ontdek opnieuw de passie in je leven!

Recensie(s)


Een programma voor persoonlijkegroei in drie fasen, zes stadia en twaalf stappen gebaseerd op de workshop 'Real Happiness' van de auteur. Elke stap heeft een doel waarvan de thematiek uitgebreid toegelicht wordt. Daarnaast wordt vermeld welke veranderingen noodzakelijk zijn om het doel te bereiken. Als ondersteuning staat bij elke stap een vragenlijst om de thema's op het persoonlijke vlak te verhelderen. Centraal hierin staan vergeving, relaties, spiritualiteit en onvoorwaardelijke liefde. De auteur verbindt inzichten uit de psychologie met spiritualiteit geïnspireerd door 'Een cursus in wonderen', de figuur van Jezus en begrippen van Jung zoals persona, de schaduw en archetypen. Afgesloten wordt met zeven spirituele inzichten en een gebed ter inspiratie. Afgezien van enkele tips en adviezen geeft de auteur meer een schets van de thema's in de workshop dan een praktische handleiding. Geschikt voor lezers die persoonlijke en spirituele groei voorstaan en als ondersteuning bij de voorbereiding van de workshop. De lezer wordt opvallend vaak in de gebiedende wijs aangesproken; verder is het boek overzichtelijk met enkele figuren.

S. Huson
 

Verboden vruchten - Paul Ferrini

Auteur: Paul Ferrini

 • Nederlands
 • 137 pagina's
 • Ankh Hermes
 • mei 2003
Verboden vruchten - Paul Ferrini - Boek meteen bestellen

De geest van liefde - Paul Ferrini

Samenvatting

Auteur: Paul Ferrini

 • Nederlands
 • 161 pagina's
 • AnkhHermes, Uitgeverij
 • oktober 2006
De geest van liefde - Paul Ferrini - Boek meteen bestellen

FERRINI DE GEEST VAN LIEFDE
Samen met De wetten van Liefde en De kracht van Liefde helpt dit boek je de blokkades voor liefde in je leven uit de weg te ruimen, te leven volgens je authentieke zelf in harmonie met anderen. Je leert onvoorwaardelijke liefde te geven en te ontvangen. De boeken zijn een gids op onze spirituele reis van heling en verzoening waar we zowel individueel als collectief mee bezig zijn. We zijn op weg naar een nieuwe wereld die heel anders zal zijn dan de huidige. Ze zal niet op schaamte en angst zijn gebaseerd, maar op acceptatie en liefde. Het zal een wereld zijn van compassie die onrechtvaardigheid corrigeert en ertoe bijdraagt dat onze wonden worden geheeld en we leren van onze fouten.
Zonder onze liefde kan de wereld niet uit de duisternis worden bevrijd
PAUL FERRINI is een belangrijke Ieraar van de nieuwe tijd. Eerder verschenen: Liefhebben zonder voonwaarden (5e), Stilte van her hart (3e), Stappan naar een goede relatie (3e), Ik ben de poort (4e), De levende Christus (2e), Verboden vruchten, Wijsheid voor iedere dag. Volmaakt in het nu.

Recensie(s)


Dit boek maakt met 'De wetten van liefde' en 'De kracht van liefde'* deel uit van de cursus spiritueel meesterschap. Het pleit voor het samen creeren van een nieuwe wereld, gebaseerd op acceptatie en liefde. Voorwaarde is dat we aanvaarden dat er krachten werkzaam zijn die groter zijn dan onze eigen wil. Als we ons leren overgeven aan de stroom van het leven en daarop vertrouwen, wordt alles eenvoudiger. Het eerste deel van dit boek gaat over je openstellen voor het genezen van je diepste angsten en verwondingen. Je opent dan je hart voor iets dat verder en dieper gaat. Dat bewustzijn houdt in dat je de energie van onvoorwaardelijke liefde en acceptatie belichaamt. Deel 2 gaat over onze goddelijke ouders en hun energieen. We moeten contact maken met God de moeder, de energie van liefde en acceptatie en met die van God de vader die staat voor werk en dienstbaarheid. Met het samengaan van de energieen ontstaat een evenwicht dat nodig is voor het opzetten van een liefdevolle en ondersteunende gemeenschap. Deel 3 beschrijft hoe we concreet onze inzichten kunnen toepassen in de directe omgeving. In de werkboeklessen wordt de lezer uitgenodigd de vragen te beantwoorden die in het boek aan de orde komen.

Monique Smit
 

Wonder van liefde - Paul Ferrini

Samenvatting

 • Nederlands
 • 145 pagina's
 • Uitgeverij Ankh-Hermes
 • november 2000
Wonder van liefde - Paul Ferrini - Boek meteen bestellen

Jezus' natuurlijke geboorte vond plaats zoals alle geboortes Maar door allerlei invloeden van het instituut kerk zoals d e maagdelijke ontvangenis en de zaligverklaringen van Maria is er enorme afstand gecreëerd tussen Jezus en de mens. Onder andere daardoor en mede onder invloed van de dogma's werd gesuggereerd dat de mens niet tot realisatie kan komen en tot enig goeds in staat was. In dit boek benadrukt Ferrini dat zowel Maria als Jezus identiek zijn aan de doorsnee mens: hun pijn is onze pijn. Hun vreugde is onze vreugde. Als deze onzichtbare band er niet was geweest, hadden ze nooit als voorbeeld kunnen fungeren voor de mens, anno 2000. De auteur roept de lezer op Jezus en Maria als gelijken te omarmen. Maria kan je moeder zijn. Jij kan haar zoon zijn. Probeer hun leven na te volgen en zet ze niet op een voetstuk en creëer door de wonderverhalen niet een te grote afstand. De kracht van de liefde zit in ieder van ons en kan voor wonderen zorgen zoals in hun leven ook is geschied. Probeer vanuit liefde te leven. Er is geen verschil tussen Jezus' leven en het jouwe als je vanuit dit beginsel gaat leven. De liefde voor je naaste is net zo waardevol als de. liefde voor Jezus en Maria. leder van ons maakt deel uit van het licht van de wereld. leder is een lam van God dat ons helpt herinneren aan het beginsel dat ieder wordt bemind.

Recensie(s)


De auteur is in zijn spirituele visie fundamenteel bepaald door de ideeen van de ''Course in miracles''. In een eerdere publicatie gaf hij er een toepasbare samenvatting van. In dit boek werkt hij de thema's van de Course opnieuw uit. Dit keer valt de nadruk vooral op het feit dat elke mens een Christusbewustzijn kent, evenals Jezus en Maria destijds. Dit is echter nog niet ten volle tot ontplooiing gekomen en dit boek wil de lezer helpen hier sterker in te groeien. Daarbij komen de thema's van de Course alle weer aan bod: het doorzien van relaties met het idee van de werkelijkheid en het kwaad als schijn, de vergeving, het gebeuren van wonderen, het opheffen van angst, het creeren van liefde, het uiteindelijke komen tot hereniging. Het boek is zo geschreven dat Jezus aan het woord is. Is dit enkel een literaire vormgeving of moeten we dit boek als een ''doorgeving'' van Jezus zien? Dat wordt niet duidelijk. In ieder geval hebben we van doen met een zeer specifieke spiritualiteit. Of het zo werkt als de auteur suggereert, is de vraag, maar het kennis nemen ervan is de moeite waard.
(Biblion recensie, Dr. R. Kranenborg)
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *